Disclaimer Mondkapjes maken Den Haag

 

Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” vervaardigt een beschermingsmiddel op non profit vrijwillige basis. Het beschermingsmiddel is alleen voor noodsituaties als andere middelen ontbreken. Het beschermingsmiddel dat het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” maakt is niet CE gecertificeerd en wordt niet onder een NEN norm geproduceerd.

De mondkapjes van mondkapjesdenhaag.nl voldoen als niet-medisch mondkapje dat vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer gedragen moet worden zoals beschreven op de website van de rijksoverheid.

Het door het vrijwillig initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” vervaardigde beschermingsmiddel is bedacht en ontworpen door het inititatief “Mondkapjes maken Den Haag”. Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” verleent aan iedere partij een kosteloos gebruiksrecht voor dit beschermingsmiddel om het beschermingsmiddel voor eigen rekening en risico te (laten) produceren en/of te gebruiken onder de navolgende uitdrukkelijke voorwaarden en uitsluitingen.


1. Het gebruiksrecht wordt verleend voor de duur van de COVID-19 pandemie en komt daarna te vervallen;
2. Eventuele modificaties aan het beschermingsmiddel vallen toe aan het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag”.
3. Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de productie, het verhandelen of het (verkeerd) gebruik van het beschermingsmiddel;
4. De gebruikers vrijwaren het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” ten aanzien van claims of aanspraken (van derden) met betrekking tot het beschermingsmiddel, de productie daarvan, het gebruik daarvan en/of de (niet) werking daarvan.
5. Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” heeft op ieder moment het recht het gebruiksrecht eenzijdig en direct op te schorten of in te trekken indien gebruiker de gebruiksvoorwaarden schendt.


Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” garandeert expliciet NIET:
1. Dat het beschermingsmiddel voldoet aan de geldende lokale, nationale of internationale regelgeving;
2. Dat het beschermingsmiddel geproduceerd, verhandeld of gebruikt mag worden;
3. Dat met de productie, het verhandelen of het gebruik van het beschermingsmiddel geen rechten van derden worden geschonden;
4. Dat de deugdelijke werking van het beschermingsmiddel is aangetoond of bewezen;
5. Dat het beschermingsmiddel (altijd en) naar behoren functioneert.

Het initiatief “Mondkapjes maken Den Haag” adviseert met klem het beschermingsmiddel niet in te zetten indien andere (goedgekeurde en/of toegelaten) beschermingsmiddelen voorhanden zijn of indien het gebruik van het beschermingsmiddel niet strikt noodzakelijk is.

 

De mondkapjes van mondkapjesdenhaag.nl voldoen nadrukkelijk wel als niet-medisch mondkapje dat vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer gedragen moet worden zoals beschreven op de website van de rijksoverheid.